จำนวนประชากร

มาเก๊ามีจำนวนประชากรประมาณ 677,300  คน มากกว่า 90% ของผู้ที่พำนักในมาเก๊า มีเชื้อชาติจีน ส่วนเชื้อชาติอื่นๆ ประกอบด้วย โปรตุเกส, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และ เชื้อชาติอื่นๆ