ปฏิทินสำหรับงานต่างๆ

มาเก๊ามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลกซึ่งรวมถึงการเฉลิมฉลองต่างๆ ตามประเพณีจีน เช่น วันตรุษจีน งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าทัวเท เทศกาลตันอึง (เทศกาลเรือมังกร) รวมถึงเทศกาลของชาวตะวันตกที่สำคัญๆ เช่น อีสเตอร์ ขบวนแห่พระแม่ฟาติมา และวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีงานนานาชาติใหญ่ๆ อีกหลายงานที่จัดขึ้นในมาเก๊า

2021

มกราคม

วันนักขัตฤกษ์
ม.ค. 1

วันขึ้นปีใหม่

สิงหาคม

ส.ค. 2

งานเลี้ยงควนไท

ส.ค. 14

งานเลี้ยงสาวพรหมจารี

ส.ค. 21

งานเลี้ยงผีอดอยาก

กันยายน

วันนักขัตฤกษ์
ก.ย. 22

วันถัดไปจากเทศกาลไหว้พระจันทร์

ก.ย. 27

วันการท่องเที่ยวโลก

ก.ย.

International Basketball Tournament

ตุลาคม

วันนักขัตฤกษ์
ต.ค. 1

วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนักขัตฤกษ์
ต.ค. 2

วันถัดไปจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ต.ค. 22-24

เทศกาลลูโซโฟเนียครั้งที่ 24

ต.ค.

เทศกาลวัฒนธรรมเทพอาม่าและการท่องเที่ยวในมาเก๊าครั้งที่

ธันวาคม

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค.8

งานเลี้ยงของการปฏิสนธินิรมล

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค.20

วันก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

วันนักขัตฤกษ์
ธ.ค. 21

เหมายัน

มีอะไรน่าสนใจ?

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเทศกาลและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น